Kệ double deep chứa pallet

Kệ double deep chứa pallet xếp chồng,ke double deep pallet

Kệ double deep chứa pallet Vinarack là dạng kệ đôi selective ghép lại tạo thành kệ double,nâng cao tải trọng chứa hàng,thích nghi với mọi loại hàng hoá

  1. Kệ Pallet chứa hàng dạng Double Deep Racking

    Kệ Pallet chứa hàng dạng Double Deep Racking

    Kệ pallet chứa hàng Double Deep Racking là dạng kệ để được 2 pallet chứa hàng sâu vào bên trong kệ, tiết kiệm diện tích lối đi tăng sức chứa hàng hóa trong kho.
  2. Kệ Double Deep Chứa Pallet Kho Nguyên Liệu Nhựa Nguyên Sinh

    Kệ Double Deep Chứa Pallet Kho Nguyên Liệu Nhựa Nguyên Sinh

    Kệ Double Deep Chứa Pallet Kho Nguyên Liệu Nhựa Nguyên Sinh,kho chứa thực phẩm,kho nguyên liệu
gotop