Kệ Pallet Xếp Chồng

Kệ Pallet xếp chồng có thiết kế đặc biệt các pallet được xếp chồng lên nhau như một hệ thống kệ chứa hàng hoàn hảo.

  1. Kệ pallet sắt xếp chồng giao hàng miễn phí tại Bình Dương

    Kệ pallet sắt xếp chồng giao hàng miễn phí tại Bình Dương

    Kệ pallet sắt 3 tầng rất linh hoạt trong nhà kho sản xuất, thành phẩm,thích hợp với hàng hóa có kích thước lớn, tải trọng 500-800kg-1000kg/pallet.
  2. Kệ Pallet xếp chồng chứa hàng công nghiệp nặng

    Kệ Pallet xếp chồng chứa hàng công nghiệp nặng

    Kệ Pallet xếp chồng hay còn gọi Khung thép xếp chồng Unirack có thiết kế đặc biệt các pallet được xếp chồng lên nhau như một hệ thống kệ chứa hàng hoàn hảo.
gotop